Số 162, đường Hạ Long, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Thư viện ảnh